Stáž

Stáž představuje návštěvu stážové sestry ve vašem zařízení, po dohodě s reprezentantem daného regionu

Akreditace: ČAS (6h, 4 kredity)
Délka trvání stáže:
dvoudenní i jednodenní (podle potřeby jednotlivých zařízení)

Program:
názorné předvedení péče o inkontinentního uživatele v praxi
doporučení správného typu pomůcky a úprava velikosti u jednotlivých klientů podle jejich potřeb
možnost zanechání pomůcek na týden u vybraných klientů
edukace personálu

Stáž provádí registrovaná sestra
Renata Vicianová
region: ČR
praxe:
všeobecná sestra – 6 let interní odd.
2 roky kožní odd.
7 let Home care
2 roky LDN – rehabilitační ošetřování
8 let stážová sestra, lektorka fa Untraco