Programy seminářů a konferencíNovinky v péči o inkontinentního klienta
Představení sortimentu fa Abena
Péče o klienta s inkontinencí
Výběr pomůcek podle individuálních potřeb klienta
Metodika VZP
Základní typy inkontinence
Prevence inkontinence u ošetrovatelského personálu

Pohybová intervence u seniorů
polohování imobilních klientů
základy manipulace s částečně imobilním a imobilním klientem
aktivizace klientů ve smyslu zachování a zvyšování sebepéče
vertikalizace klientů
přesuny klientů
/vše se zaměřením na správné držení těla personálu při manipulaci s klientem/

Pozn.
Seminář " Pohybová intervence u seniorů" je možné provést pouze během stáže, ale vždy po domluvě se stážovou sestrou.
K semináři je nutné do přednáškové místnosti zajistit lůžko, s polohovacími pomůckami.
Počet účastníků od 15 - 20.