Proleženina (dekubitus)

Nekróza kůže nejčastěji způsobená tlakem, s následným rozpadem kůže, popř. i hlubších vrstev u špatně mobilních klientů.

První stupeň -  otok, zarudnutí kůže v místě tlaku.

Druhý stupeň - puchýř nebo povrchová macerace kůže. Už v tomto okamžiku mohou být postiženy hlubší vrstvy.

Třetí stupeň  – narušeno podkoží, částečně svalstvo. Rozpad tkáně a vzniku různě hlubokého defektu, který může být povleklý. <

Čtvrtý stupeň – narušeno podkoží, svalstvo v plném rozsahu, dochází i k obnažování kostí.

Lokalizace dekubitu: sacrální krajina, na bocích DK tam, kde vystupují kyčelní kosti, na patách, v oblasti ramen a všude tam, kde tlak působí proti kostem.

Faktory ovlivňující vznik defektu:

Přímý tlak – důležitá je intenzita a délka působení tlaku. Už po dvou hodinách poruchy mikrocirkulace dochází k poškození kůže a tkání. Pokud tkáň není dostatečně zásobování krví, dochází k poškození kůže, podkožních tkání až nekróze.

Tření – třením dochází k poškozování povrchové vrstvy kůže, klesá její obranná schopnost, stává se náchylnější nejen k dekubitu, ale i  infekci. Tření vzniká obvykle při nešetrné manipulaci s klientem.

Střižná síla – vzniká kombinací tlaku a tření. Gravitace, táhne lidské tělo dolů. Pohyb se přenáší na hluboce uložené tkáně a kost křížovou. Kůže nad kostí se pohybovat nemůže, dochází ke tření o podložku. Síla, která působí na rozhraní povrchových a hlubokých tkání – střižná síla.

Vlhkost – může být způsobená močí, stolicí, potem. Opatrnost u klientů s inkontinencí, obézních klientů a klientů s horečkou.

Prevence – dokonalá a systematická ošetřovatelská péče


  • pečlivá hygiena, důsledná péče o suchou a čistou pokožku, promazávání pokožky
  • úprava lůžka, rovné, nezmačkané prostěradlo, podložka, používání antidekubitních pomůcek.
  • pravidelné polohování klientů
  • pomůcky pro inkontinentní ABRI air+ -doporučuji pompcky s nižší savostí
  • kosmetika Abena – sprchový a koupelový olej, čistící pěna, olej ve spreji, neparfémované tělové mléko, Zinková mast ve spreji
  • obvazový materiál Abena vhodný k ošetřování defektů:


Na první stupeň a druhý stupeň -  sterilní krytí z netkané textilie, transparetní páska, sterilní náplast se savým polštářkem, sterilní transparentní náplast se savým polštářkem, transparentní film v roli

Na ošetření třetího a čtvrtého stupně – kompresy s vysokou sací schopností, sterilní transparentní film s polštářkem i bez polštářku, sterilní náplast s polštářkem.