Stresová inkontinence

Stresová inkontinence patří mezi nejrozšířenější typy nechtěného úniku moči. S občasným projevem se v průběhu svého života setká 40 – 60 % žen. Typickým projevem je malý únik moči při fyzických aktivitách, u kterých dochází k náhlému zvýšení nitrobřišního tlaku (kašel, smích, prudký pohyb, náhlé zvednutí těžkého předmětu). Nitrobřišní tlak je v odborné terminologii nazýván stres. Nejde ovšem o stres psychický, což si mnozí nesprávně myslí. U správné funkce je při zvýšení nitrobřišního tlaku reakce močové trubice taková, že dojde ke zvýšení uzávěrového tlaku, tzn., že moč nemůže uniknout. Správnou funkci zajišťuje pevné pánevní dno a okolní tkáně. Důvody, proč při námaze nezůstane močová trubice uzavřena jsou dva. Nejčastěji je to pokles svalstva pánevního dna. Při ochabnutí těchto struktur se močová trubice uvolní ze své původní polohy. Druhou příčinou je nedostatečnost svěrače močové trubice.Mezi hlavní příčiny vzniku stresové inkontinence u žen jsou zejména již zmiňované oslabení pánevního dna, porody, vrozená dispozice, dlouhodobá fyzická námaha, menopauza, chronický kašel, obezita, kouření a přidružené choroby, případně operace v oblasti pánve.Počátky bývají spojené s nepatrným únikem moči. Postupně se ovšem objevují úniky častější, spojené s větším množstvím. Svěrač močové trubice ochabuje stále více. Již je nutné nosit inkontinenční vložky. Mnoho žen omezuje pitný režim a rovněž fyzické aktivity. Mnoho žen se tak dostává do bludného kruhu.