Kategorie: Seriál

Hygiena u klientů s inkontinencí

Kůže člověka má mnoho funkci: vnímá polohu, bolest, tepelné změny. Neméně důležitá je funkce ochranná - brání vnikání mikroorganismů do těla, chrání proti mechanickým a chemickým vlivům.
Ošetřování pokožky u klientů s inkontinencí je velmi důležité. K ošetřování patří na první místo hygiena…

Díl 8. Duplikace pomůcek

Častá chyba při používání jednorázových inkontinenčních pomůcek je jejich duplikace (zdvojování).
Zdvojováním snižujete komfort klienta a pomůcka nebude plně funkční.

Jediné zdvojování, které je legislativně a prakticky možné je vložná plena a fixační prádlo.
Legislativně není možné kombinovat…

Díl 7 Pro koho jsou jednorázové pomůcky určeny a jak vybrat správný typ pomůcky

Jednorázové pomůcky jsou vhodné pro - klienty na přechodnou dobu, než se upraví jejich zdravotní stav - klienty na kratší dobu po operačním řešení inkontinence - klienty, kdy inkontinenci již upravit nelze Pro výběr pomůcky je důležité -vyhodnocení celkového stavu klienta – mobilitu, soběstačnost…


Díl 6 Správná manipulace s Abri Man

Jak správně s jednorázovou pomůckou Abri Man manipulovat a jak ji správně přiložit najdete v ukázkách na videu. http://www.abena.com/products/incontinence-products/abri-man Pomocí odkazu se dostanete na stránky Dánské společnosti Abena. Stránky obsahují 4 videa. Tři videa se týkají pomůcky Abri Man…


Díl 5 Správná manipulace s Abri San

Jak správně s jednorázovou pomůckou Abri San manipulovat a jak ji správně přiložit najdete v ukázkách na videu. http://www.abena.com/products/incontinence-products/abri-san Pomocí odkazu se dostanete na stránky Dánské společnosti Abena. Na stránce Abri San, v její spodní části si můžete video…